Podrška nastavnicima strukovnih predmeta za provođenje e-učenja – (e)VET2EDU

CARNet logo Cilj projekta eVET2Edu je ponuditi podršku nastavnicima u strukovnim školama i drugim ustanovama strukovnog obrazovanja pri uvođenju dinamičnih, otvorenih i inovativnih metoda poučavanja kroz prilagodbu već postojećeg online tečaja za nastavnike općih predmeta potrebama strukovnih škola. Tečaj se temelji na inovativnim pedagoškim metodama (npr. online kolaboracija, promišljanje, situacijsko i suradničko učenje itd.) i koristi niz alata otvorenog koda. Projekt će nastavnicima i ustanovama ponuditi znanja koja će im omogućiti da ove pedagoške metode i alate integriraju u novi kvalifikacijski okvir i trenutne načine poučavanja. Tečaj će biti dostupan kao otvoreni resurs na 8 jezika, a bit će popraćen i detaljnim uputama za voditelje tečaja (kojima će pristup biti ograničen).

Cilj projekta će biti ostvaren prilagodbom tečaja o e-učenju prethodno razvijenog za potrebe poljskih nastavnika općih predmeta, nastavnicima strukovnih predmeta u zemljama partnerima na projektu.

Tečaj je do sada uspješno završilo oko 250 polaznika u Poljskoj.

Glavni je cilj projekta prilagoditi i prenijeti tečaj o e-učenju razvijen za nastavnike općeobrazovnih predmeta. Time doprinosi prioritetima programa Leonardo da Vinci čiji je cilj osnažiti dionike strukovnog obrazovanja za učenje i korištenje vlastitih vještina za unapređenje kvalitete i poticanje inovativnosti u strukovnom obrazovanju. Projekt se bavi potrebom da se u strukovno obrazovanje uvedu inovativni pedagoški pristupi i metode, nudeći obrazovnim stručnjacima e-tečaj koji uvodi kolaborativno i društveno učenje te dizajn nastave temeljen na ishodima učenja. Na taj način će omogućiti ustanovama strukovnog obrazovanja da unaprijede pedagoške vještine svojih nastavnika i obrazovnog osoblja te da na inovativni način koriste prednosti ICT-a u nastavi.

Ciljevi:

 • Podrška nastavnicima u strukovnim školama i drugim ustanovama strukovnog obrazovanja pri uvođenju dinamičnih, otvorenih i inovativnih metoda poučavanja kroz prilagodbu već postojećeg online tečaja za nastavnike općih predmeta potrebama strukovnih škola.
 • Tečaj kao otvoreni obrazovni resurs ponuđen na 8 jezika te upute za voditelje i moderatore tečaja.
 • Prilagodba tečaja o e-učenju razvijenog za potrebe nastavnika u Poljskoj potrebama   nastavnika u strukovnim školama i drugim ustanovama strukovnog obrazovanja u zemljama partnerima na projektu.
 • Unaprijeđenje didaktičkih i digitalnih kompetencija nastavnika u strukovnim školama i drugim ustanovama strukovnog obrazovanja te podizanje svijesti o online obrazovanju temeljenom na inovativnim pedagoškim pristupima.
 • Bolja vidljivost i pozicija strukovnog obrazovanja u obrazovnom sustavu i cjeloživotnom učenju.

Partneri

Rezultati:

 • izvještaj o potrebama obrazovnih stručnjaka u strukovnom obrazovanju vezano uz implementaciju e-učenja, na temelju razgovora s nastavnicima na terenu te na temelju prikupljenih opisa dobrih primjera iz prakse;
 • otvoreno okruženje za učenje temeljeno na Moodleu u kojem će biti smješteni i dostupni tečajevi na jezicima partnera (EN, PL, CR, SL, LT, IT, ES, NO, CZ);
 • otvoreni tečajevi o e-učenju pod nazivom “Dizajn i moderiranje online tečajeva” za nastavnike i druge obrazovne stručnjake na području strukovnog obrazovanja na 9 jezika (EN, PL, CR, SL, LT, IT, ES, NO, CZ);
 • upute za voditelje i moderatore tečaja;
 • interna platforma za suradnju: razmjena iskustava o odabiru i razvoju okruženja za suradnju;
 • izrađen scenarij za radionice i održane 2 radionice za ustanove strukovnog obrazovanja u svakoj od zemalja partnera ;
 • izvještaji s pilot izvedbi prilagođenog tečaja;
 • brojne prezentacije.

Leave a Reply