Informacija apie kursą lietuvių kalba

„Praktinis e. mokymosi kurso projektavimas ir kuravimas“ susideda iš 10 modulių, apytikslė mokymosi trukmė – 50 val:

1 MODULIS: Įvadas ir susipažinimas. Šio modulio tikslas – įvaldyti kurso mokymosi aplinką, kad galėtumėte nevaržomai dalyvauti užsiėmimuose; susipažinti su kitais kurso dalyviais ir kuratoriais, o taip pat – sudaryti kurso mokymosi planą.

2 MODULIS: Kompetencijų tobulinimas. Šio modulio tikslas – nustatyti kokias kompetencijas jūs, kaip mokytojai, turite ir apsvarstyti, kaip užtikrinti, jog mokiniai įgijo siekiamas (profesines) kompetencijas.

3 MODULIS: Susipažinimas su e. mokymusi. Šio modulio tikslas – atrasti įvairias e-mokymosi formas profesinio mokymo kontekste.

4 MODULIS: E. veiklų projektavimas. Šio modulio tikslas – įgyti e. veiklų projektavimui reikalingų gebėjimų.

5 MODULIS:  Motyvacija. Šio modulio tikslas – paaiškinti sudėtingus veiksnius, kurie motyvuoja ir demotyvuoja e. mokymosi švietimo programų dalyvius, akcentuojant profesinio švietimo ir mokymo kontekstą.

6 MODULIS: Darbas grupėje. Šio modulio tikslas – įgyti gebėjimų, reikalingų projektuojant e. veiklą darbui grupėse.

7 MODULIS: Diskusijų forumo moderavimas. Šio modulio tikslas – įgyti gebėjimų, reikalingų diskusijų forumų planavimui, moderavimui, bei diskusijų metu kylančių problemų sprendimui profesinio rengimo kontekste.

8 MODULIS: E.mokymosi išteklių kūrimas. Šio modulio tikslas -įgyti gebėjimų rengti mokymosi šaltinius profesinio mokymosi dalykams.

9 MODULIS: Šaltinių parinkimas, jau sukurtų šaltinių naudojimas, bendrinimas ir įvertinimas. įgyti gebėjimų ieškoti, atrinkti, naudoti jau sukurtus internetinius išteklius, bendrinti ir įvertinti internetinius šaltinius dėstant profesinio rengimo dalyką (-us) ir siekiant pasirinktų mokymosi tikslų.

10 MODULIS: Kuratoriaus vaidmuo. Šio modulio tikslas – įgyti gebėjimų organizuoti savo kaip e. mokymosi kuratoriaus darbą profesinio rengimo srityje, taip pat plėtoti gebėjimą įvertinti savo gebėjimus. Šiame modulyje taip pat apibendrinsime visą kursą.

Leave a Reply