Informasjon om kurset på norsk

UTFORMING OG GJENNOMFØRING AV ONLINE-KURS

Kurset vil være gratis tilgjengelig gjennom Moodle-plattformen og er sammensatt av 10 moduler. Total gjennomføringstid for kurset er anslagsvis 50 timer.

Modul 1: Intro og oppvarming → Målet med denne modulen er at deltakerne skal mestre plattformen for å kunne delta komfortabelt, at de skal bli kjent med andre deltakere og kursledere samt at de skal planlegge sin læring på kurset.
Varighet: 2 timer og 30 minutter

 

Modul 2: Kompetanseutvikling → Målet med denne modulen er å identifisere kompetansene du har som lærer og reflektere over hvordan du kan sørge for at studentene dine har oppnådd de ønskede (yrkesfaglige) kompetansene.
Varighet: 3 timer og 30 minutter

 

Modul 3: Utforske e -læring → Målet med denne modulen er å se på ulike former for e-læring i en yrkesutdanningskontekst.
Varighet: 4 timer

 

Modul 4: Utforme e-tiviteter → Målet med denne modulen er at deltakerne skal få den kompetansen som trengs til å kunne utforme e-tiviteter.
Varighet: 6 timer

 

Modul 5: Motivasjon → Målet med denne modulen er å forklare de sammensatte mekanismene som motiverer og demotiverer deltakerne i nettbaserte utdanningsprogrammer med vekt på den yrkesfaglige konteksten.
Varighet: 5 timer og 30 minutter

 

Modul 6: Utvikling av e – læringsressurser → Målet med denne modulen er å gi en oversikt over ulike måter en lærer kan utvikle egne læringsressurser på samt å få ferdigheter i å utvikle grunnleggende læringsressurser for yrkesfag.
Varighet: 8 timer

 

Modul 7: Moderering av diskusjoner på nettforumer → Målet med denne modulen er å oppnå nødvendige ferdigheter for å kunne planlegge og tilrettelegge nettdiskusjoner og reagere på visse problemer i en yrkesfaglig kontekst.
Varighet: 7 timer

 

Modul 8: Gruppearbeid → Målet med denne modulen er å oppnå nødvendige ferdigheter for å kunne utforme en e-tivitet for gruppearbeid.
Varighet: 6 timer og 30 minutter

 

Modul 9: Nettressurser: gjenbruk, deling og evaluering → Målet med denne modulen er å få kompetanse i å søke, velge, gjenbruke, dele og vurdere elektroniske ressurser for din(e) yrkesfag som kreves for å oppnå utvalgte læringsmål.
Varighet: 4 timer og 30 minutter

 

Modul 10: Kursleders (tilretteleggers) rolle → Målet med denne modulen er å få ferdigheter i å organisere eget arbeid som tilrettelegger for et e-læringskurs om et yrkesfaglig tema, samt å utvikle ferdigheter i å vurdere sine egne ferdigheter. Det er også i denne modulen vi skal oppsummere kurset.
Varighet: 2 timer og 30 minutter

 

Etter endt kurs skal deltakerne kunne planlegge et e-læringskurs, inkludert både praktiske aktiviteter og øvinger.

Leave a Reply