Informasjon om håndboken på norsk

Kursholders hådbok for e-læring kurset Utforming og gjennomføring av online kurs i en yrkesfagliog kontekst er tilpasset yrkesfaglærere som ønsker å tilby sine egne lokale kurs som e-læringskurs.

Håndboken baserer seg på våre egne erfaringer med  pilotering av kurset.Den inneholder råd og tips som kan komme godt med for kursholder i løpet av kurset.

Håndboken følger kursets moduler. Hver del inneholder følgende elementer:

  • modulens mål og varighet
  • oversikt over kursleders oppgaver i modulen
  • forslag til kursleders bidag til aktivitetene
  • eksempeltekster på startinnlegg og oppsummeringer av online diskusjoner som kan legges ut på kursets forum etter små tilpasninger til deltakergruppen
  • liste over mulige problemer som kan oppstå i modulen

Håndboken er lisensiert under Creative Commons Attribution 3.0 Unported lisence. Vi krever en  utfylling av et online skjema for at vi skal kunne sende deg håndboken. Grunnen til dette er at vi  ønsker en oversikt over hvor mye prosjektresultatet blir brukt. Etter å hå mottat håndboken, ken du fritt benytte den under en Creative Commons Attribution lisens.

Leave a Reply