Informacije o priročniku

Priročnik za moderatorje spletnega tečaja Kako oblikovati in izvajati spletni tečaj v kontekstu poklicnega izobraževanja je bil oblikovan z namenom nudenja pomoči vsem tistim izobraževalcem v poklicnem izobraževanju, ki se bodo odločili, da bodo ta tečaj vključili v svojo ponudbo izobraževanja.

Priročnik je bil razvit na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v pilotni fazi testiranja tečaja. Lahko služi kot referenčno gradivo moderatorjem, ki v njem lahko najdejo različne nasvete in priporočene aktivnosti, da bo moderacija tečaja še bolj učinkovita.

Priročnik je zgrajen glede na module tečaja. Vsak del ima naslednje elemente:

  • Cilj in trajanje posameznega modula,
  • Povzetek vseh aktivnosti, ki bi jih moral opraviti moderator v vsakem modulu,
  • Predlagane naloge moderatoja, ki naj bi jih opravil v vsakem modulu
  • Predlagana besedila objav za otvoritve objave in povzetke diskusij, ki so zapisana tako, da so primerna za takojšnjo objavo na forumu,s eveda z manjšimi spremembami glede na skupino tečajnikov
  • seznam težav, ki jih moderator lahko pričakuje v posameznem modulu.

Priročnik za moderatorje je na voljo pod Creative Commons Attribution 3.0 Unported licenco. Glede na našo nalogo, ki nam nalaga spremljanje rezultatov projekta, vas prosimo, da izpolnite ta spletni obrazec, če želite prejeti priročnik. Po tem ko boste prejeli kopijo priročnika, ga lahko uporabljate pod pogoji licence, ki je navedena zgoraj.

Leave a Reply