Supporting Vocational Teachers and Trainers In e-Learning – (e)VET2EDU

Målet med prosjektet er å støtte trenere og lærere fra VET sektor i å ta i bruk dynamiske, åpne og fleksible trenings metoder, ved å tilpasse og overføre et validert e-læringskurs til voksenopplæringssektoren. Kurset er basert på fleksible pedagogiske metoder (f.eks elektronisk samarbeid, refleksjon, kollegabasert læring) og bruker ulike åpne verktøy. Det vil gjøre det mulig for lærere og institusjoner å integrere det med nye kvalifikasjonsrammeverk , samt gjeldende praksiser. Kurset vil være tilgjengelig som åpen ressurs på 9 språk sammen med kursholderens detaljerte manual (begrenset tilgang).

Målet skal oppnås ved å tilpasse et e-læringskurs for lærere i Polen, til lærere og trenere sine behov og krav innen voksenopplæring i samarbeidsland.

Kurset har blitt levert i Polen for rundt 250 deltakere så langt.

Hovedformålet med prosjektet er å tilpasse og overføre e-læringskurs for lærere. Som sådan bidrar det til LDV sine generelle prioriteringer, med sikte på å støtte VET aktører i å lære og bruke sine ferdigheter for å øke kvalitet og innovasjon i voksen- og yrkesopplæringen. Prosjektet adresserer behovet for å ta i bruk fleksible metoder for VET ved å gi lærere tilgang til et e-læringskurs som introduserer samarbeid, sosial læring og læringsutbytte baserte design. Dermed vil det gi VET institusjoner muligheten til å forbedre lærernes pedagogiske ferdigheter kombinert med utnyttelse av IKT.

 

Mål

 • Støtte trenere og lærere fra VET sektor i å ta i bruk dynamiske, åpne og fleksible læringsmetoder ved å tilpasse og overføre et validert e-læringskurs for yrkesfaglige skoler og voksenopplæringsektoren.
 • Tilby kurs som åpen ressurs på 9 språk sammen med kursholderens detaljert manual.
 • Tilpasse e-læringskurs for lærere i Polen til lærere og trenere som arbeider med voksenopplæring, sine læringsbehov og krav i samarbeidsland.
 • Øke didaktiske og digitale kompetanse hos VET trenere og lærere, samt øke bevisstheten om online pedagogiske løsninger basert på fleksibel pedagogikk.
 • Øke synligheten og rollen til VET i det ordinære utdanningssystemet, og innen livslang læring.

 

Partnere

HCR: www.hcr.as

 

Resultater

 • rapport som beskriver behov og krav for VET lærere sin bruk av e-læring, basert på intervjuer med utøvere og beste praksis beskrivelser;
 • åpent læringsmiljø basert på Moodle hvor kurs i ulike språkversjoner vil bli tilgjengelig (EN, PL, CR, SL, LT, IT, ES, NO, CZ);
 • åpne e-læringskurs rettet mot “Design og tilrettelegging av on-line kurs” for trenere og lærere i voksenopplæringssektoren på 9 språk (EN, PL, CR, SL, LT, IT, ES, NO, CZ);
 • håndbok for tilretteleggere;
 • internt samarbeidsrom som gir felles opplevelse på valg og utvikling av OS samarbeidsmiljø;
 • 2 workshops i hvert land som leveres til VET sektor;
 • rapport fra pilotering;
 • presentasjoner;

Leave a Reply