Wspieranie trenerów i nauczycieli kształcenia zawodowego w e-learningu eVET2EDU

Całość prac w projekcie eVET2EDU koncentruje się wokół stworzenia, a następnie przetestowania otwartego kursu, którego cele zbieżne będą z potrzebami trenerów i nauczycieli pracujących na co dzień w instytucjach kształcenia zawodowego. Chcemy dowiedzieć się, jakie są dobre (lub złe) praktyki e-learningowe. Chcemy też zaproponować aktywności i umiejętności pozwalające na zmianę tych gorszych lub rozwinięcie tych lepszych.
Bazą do pracy w projekcie jest kurs „Projektowanie i prowadzenie kursów e-learningowych”, który transferujemy do 7 krajów: Chorwacji, Słowenii, Litwy, Czech, Hiszpanii, Włoszech i Norwegii. W projekcie chcemy dostosować treści kursu do potrzeb edukatorów kształcenia zawodowego.
Adaptacja kursu zostanie poprzedzona serią wywiadów z edukatorami kształcenia zawodowego na temat ich potrzeb kształcenia w zakresie wykorzystania ICT w nauczaniu. Na podstawie wyników wywiadów oraz analizy praktyk e-learningowych opracujemy obszary adaptacji kursu. Będziemy zastanawiać się na, które moduły należy rozwinąć, jakie elementy dodać, aby kurs był jak najbardziej użyteczny dla sektora zawodowego.
W Polsce kurs został zrealizowany w kilkunastu edycjach, dotarliśmy z nim do ponad 250 osób.

Cele

 • Wsparcie trenerów i nauczycieli kształcenia zawodowego we wdrażaniu otwartych,  i innowacyjnych metod poprzez adaptację i transfer przetestowanego kursu e-learningowego dla instytucji zawodowych;
 • Udostępnienie kursu jako otwartych zasobów edukacyjnych w 9 językach wraz z podręcznikiem dla facylitatorów;
 • Adaptacja kursu zgodnie z wymaganiami i potrzebami trenerów i nauczycieli w krajach partnerskich;
 • Rozwinięcie kompetencji metodycznych i cyfrowych trenerów kształcenia zawodowego oraz zwiększenie świadomości wykorzystania kształcenia online i innowacyjnych podejść pedagogicznych;

Partnerstwo

Koordynator: Centrum e-Learningu, Akademia Górniczo – Hutnicza

 • P1: CARNET, Chorwacja
 • P2: RpiCViP, Czechy
 • P3: Vytautas Magnus University (VMU), Litwa
 • P4: CPI, Słovenia
 • P5: Universidad de Murcia, Hiszpania
 • P6: CESIE- Włochy
 • P7: HIST- Norwegia
 • P8: Obrtna technicka skola, Chorwacja

Rezultaty

 • Raport dot. potrzeb i wymagań edukatorów zawodowych w zakresie wykorzystania e-learningu i nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, oparty o wywiady z praktykami oraz studia najlepszych praktyk;
 • Otwarte środowisko e-learningowe oparte o Moodle w 9 wersjach językowych
 • Otwarty kurs e-learningowy “Projektowanie i prowadzenie kursów e-learningowych”
 • Przewodnik dla facylitatorów
 • Wewnętrzne środowisko współpracy do dzielenia się doświadczeniami, dokumentami i zadaniami
 • Scenariusz warsztatów oraz przeprowadzenie 2 warsztatów w każdym kraju partnerskim
 • Raport z pilotażu
 • Prezentacje, artykuły

Leave a Reply