Informacije o tečaju na hrvatskom jeziku

Tečaj se sastoji od 10 modula koji sve skupa traju oko 50 sati učenja (otprilike 2.5 ECTS bodova). Tečaj je zamišljen tako da se završi za tri mjeseca (12 tjedana). Na svakom modulu radit ćete prema dolje navedenom vremeniku. Vrijeme predviđeno za svaki modul je približno određeno i zapravo predstavlja prosječno vrijeme potrebno za izvršenje zadataka.

Svaki modul sastoji se od dijelova “Učenje u modulu” u kojem se nalaze obrazovni ishodi za svaki modul i “Uvod” u kojem su navedeni najvažniji elementi potrebni za zadatke (grupne i/ili individualne) te pomoćni materijali kao što su poveznice na upute ili vanjske izvore znanja. U uvodnom tekstu na tečaju, kao i u Modulu 2, u dijelu “Razvoj kompetencija” govori se o temi koja se provlači kroz sve preostale module. Bilo bi korisno ovaj dio proučiti prije početka rada na zadacima u drugim modulima.

Modul 1: Predstavljanje i zagrijavanje (2h 30 min)

Cilj ovog modula je da polaznici ovladaju sučeljem kako bi mogli udobno sudjelovati u tečaju, da upoznaju druge polaznike i voditelje te da isplaniraju učenje kroz tečaj

Modul 2: Razvoj kompetencija (3h 30min)

Cilj ovog modula je prepoznati kompetencije koje imate kao nastavnik i razmisliti kako možete postići da vaši učenici steknu potrebne (strukovne) kompetencije.

Modul 3: Istraživanje e-učenja (4h)

Cilj ovog modula je proučavati različite oblike e-učenja u kontekstu strukovnog obrazovanja.

Modul 4: Izrada e-aktivnosti (6h)

Cilj ovog modula je da polaznici steknu vještine potrebne za izradu e-aktivnosti.

Modul 5: Motivacija (5h 30min)

Cilj ovog modula je objasniti složene mehanizme koji motiviraju i demotiviraju polaznike online obrazovnih programa s naglaskom na strukovno obrazovanje.

Modul 6: Grupni rad (8h)

Cilj ovoga modula je razviti vještine potrebne za izradu e-aktivnosti kroz grupni rad.

Modul 7: Moderiranje online forumskih diskusija (7h)

Cilj ovog modula je steći vještine potrebne za planiranje i vođenje online diskusija te reagiranje na određene probleme u online komunikaciji u kontekstu strukovnog obrazovanja.

Modul 8: Izrada nastavnih materijala za e-učenje (6h 30 min)

Cilj ovog modula je dati pregled raznih načina na koji nastavnik može izraditi vlastite nastavne materijale kao i steći vještine za izradu osnovnih digitalnih nastavnih materijala za strukovne predmete.

Modul 9: Nastavni materijali na Internetu – odabir, preoblikovanje, dijeljenje i vrednovanje nastavnih materijala (4h 30min)

Cilj ovog modula je steći vještine traženja, odabira, preoblikovanja, dijeljenja i vrednovanja nastavnih materijala na Internetu za  vaše strukovne predmete, a koji su potrebni za ostvarenje odabranih ishoda učenja.

Modul 10: Uloga mentora (2h 30 min)

Cilj ovog modula je da polaznici steknu vještine organiziranja svog rada kao mentora e-tečaja s temom iz strukovnog obrazovanja te da razviju vještine vrednovanja vlastitih vještina.

Leave a Reply