Informace o pilotáži v češtině

Aktuální informace: registrace do kurzu byla ukončena 20. listopadu 2013 a do tohoto termínu již není možné se přihlásit.

25. listopadu 2013 startuje česká verze kurzu, který vznikl na základě projektu eVET2EDU “Podpora odborných učitelů a lektorů v e-learningu“. Srdečně zveme všechny učitele odborných předmětů!

Kurz je zdarma a celý je realizován on-line formou.

Po absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni naplánovat e-learningový kurz pro předmět z oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně cvičení a prvků strategie on-line výuky, a to s pomocí různých nástrojů a metod výuky zvolených speciálně pro splnění vašich cílů.

Kurz zahrnuje následující témata:

  • rozvoj kompetence on-line učení,
  • formy e-learningu,
  • navrhování e-tivit,
  • tvorba vzdělávacích filmů a zvukových nahrávek,
  • použití, sdílení a vyhodnocování zdrojů dostupných v síti,
  • motivace v on-line kurzu,
  • skupinová práce v on-line kurzech
  • moderování diskuse na fóru,
  • role facilitátora kurzu.
Kurz začne v týdnu od 25. listopadu 2013 a společně budeme pracovat do 28. února 2014. Týdenní časový plán je přibližně 4-5 hodin.
Registrace probíhá od 24. října do 18. listopadu 2013 a je umístěna na adrese:

Každý účastník, který úspěšně absolvuje kurz, obdrží certifikát. Kromě toho, pokud hodlá použít získané dovednosti v praxi, a škola nemá patřičnou platformu, nabízíme bezplatný hosting na platformě Moodle (podrobnosti na vyžádání e-mailem).

Více o náplni kurzu se může dozvědět zde.

Vaše dotazy prosím zasílejte na následující adresu: snapka@rpic-vip.cz

Leave a Reply