Informacije o tečaju v slovenskem jeziku

Tečaj je sestavljen iz desetih modulov, za katere je skupno potrebnih približno 60 ur učenja. Tečaj je zasnovan tako, da se zaključi v treh mesecih. Na vsakem modulu bodo tečajniki morali delati v časovnih okvirih, ki so določeni za vsak posamezen modul. Trajanje, ki je določeno za vsak modul, je le ocenjeno trajanje in predstavlja povprečen čas, potreben za dokončanje vseh vaj.

Vsak modul je sestavljen iz poglavja »Učenje v modulu«, ki vsebuje učne izide za vsak modul, poglavja »Uvod«, ki vsebuje najpomembnejše elemente, potrebne za vaje (skupinske in/ali individualne) in podporno gradivo, kot so povezave do navodil in zunanjih virov. Modul št. 2, »Razvoj kompetenc«, je namenjen temi, katere poznavanje je pomembno za vse nadaljnje module.

Modul št. 1: Uvod in ogrevanje (2h 30min)
Cilj tega modula je, da udeleženci obvladajo platformo do te mere, da so sposobni brez težav sodelovati, da spoznajo druge udeležence in izvajalce tečaja ter načrtujejo svoje učenje v okviru tečaja.

Modul št. 2: Razvoj kompetenc (3h 20min)
Cilj tega modula je opredeliti vaše kompetence v vlogi učitelja in reflektirati (poglobljeno razmišljati) o tem, kako lahko zagotovite, da vaši učenci dosežejo želene (poklicne) kompetence.

Modul št. 3: Raziskovanje e-učenja (3h 30min)
Cilj tega modula je obravnava različnih oblik e-učenja v kontekstu poklicnega izobraževanja.

Modul št. 4: Oblikovanje e-aktivnosti (6h 10min)
Cilj tega modula je, da udeleženci pridobijo spretnosti, potrebne za pripravo e-aktivnosti.

Modul št. 5: Motivacija (5h 15min)
Cilj tega modula je razložiti kompleksne mehanizme, ki dvigujejo oziroma zmanjšujejo motivacijo udeležencev v izobraževalnih programih, ki temeljijo na e-učenju in pri katerih je poudarek na poklicnem izobraževanju.

Modul št. 6: Skupinsko delo (+ 10h)
Cilj tega modula je, da udeleženci pridobijo spretnosti, potrebne za pripravo e-aktivnosti za skupinsko delo.

Modul št. 7: Moderiranje razprav na spletnem forumu (7h 5min)
Cilj tega modula je pridobiti spretnosti, potrebne za načrtovanje in izvajanje ter usmerjanje spletnih razprav, kakor tudi odzivanje na določene težave v kontekstu poklicnega izobraževanja.

Modul št. 8: Razvoj virov e-učenja (4h 30min)
Cilj tega modula je zagotoviti pregled različnih načinov, na katere lahko učitelj razvije lastne učne vire ter si pridobi spretnosti za razvoj osnovnih učnih virov za poklicne predmete.

Modul št. 9: Spletni viri – ponovna uporaba, skupna raba in evalvacija (4h 10min)
Cilj tega modula je pridobiti spretnosti za iskanje, izbiro, ponovno uporabo, skupno rabo in evalvacijo spletnih virov za vaš/-e poklicni/-e predmet/-e, ki so potrebni za doseganje izbranih učnih ciljev.

Modul št. 10: Vloga izvajalca tečaja (2h 20min)
Cilj tega modula je, da tečajniki pridobijo spretnosti za organizacijo lastnega dela v vlogi izvajalca poklicnega tečaja, ki temelji na e-učenju, kakor tudi da razvijejo spretnosti evalvacije lastnih spretnosti. Je tudi modul, v okviru katerega bomo povzeli celotni tečaj.

Leave a Reply