Podpora odborných učitelů a lektorů v e-learningu – (e)VET2EDU

Hlavním cílem projektu je podpora učitelů a lektorů z oblasti odborného vzdělávání a přípravy v implementaci dynamických, otevřených a inovativních metod, a to úpravou a přenosem ověřeného e-learningového kurzu pro odborné školy a střediska odborné přípravy. Kurz je založen na inovativních pedagogických metodách (např. on-line spolupráce, reflexe, peer learning) a používá různé otevřené nástroje. Učitelům a institucím umožní jejich sloučení s novým kvalifikačním rámcem a současnými výukovými postupy. Kurz bude k dispozici formou otevřeného zdroje v 9 jazycích včetně podrobného manuálu pro facilitátora (s omezeným přístupem).

Cíle bude dosaženo úpravou e-learningového kurzu pro pedagogy v Polsku, a to dle potřeb a požadavků učitelů a lektorů odborného vzdělávání a přípravy v partnerských zemích.

Kurzem v Polsku doposud úspěšně prošlo přibližně 250 účastníků.

Cílem projektu je přizpůsobit a přenést e-learningový kurz pro pedagogy. Projekt jako takový je v souladu s hlavními prioritami programu Leonardo da Vinci, jejichž cílem je podpora všech zainteresovaných z oblasti odborného vzdělávání a přípravy v učení a využití vlastních dovedností pro zvýšení kvality a podpoře inovací. Projekt se zaměřuje na potřeby z pohledu inovací ve výuce a metod pro oblast odborného vzdělávání a přípravy, kdy pedagogům předkládá e-kurz, který je seznámí s formou vzájemného se učení (collaborative social learning) a výsledky učení (jako nosný prvek).  Díky tomu budou mít odborné vzdělávací instituce možnost zvýšit pedagogické dovednosti učitelů v kombinaci s inovativním využitím ICT.

Cíle

 • Podpora učitelů a lektorů z oblasti odborného vzdělávání a přípravy v implementaci dynamických, otevřených a inovativních metod, a to úpravou a přenosem ověřeného e-learningového kurzu pro odborné školy a střediska odborné přípravy.
 • Nabídnout kurz formou otevřeného zdroje v 9 jazycích včetně podrobného manuálu pro facilitátora.
 • Přizpůsobit e-learningový kurz pro pedagogy v Polsku, a to dle potřeb a požadavků učitelů a lektorů odborného vzdělávání a přípravy v partnerských zemích.
 • Zlepšit didaktické a digitální kompetence lektorů a učitelů z oblasti odborného vzdělávání a přípravy a zvýšit povědomí o on-line výukových řešeních založených na inovativní formě vyučování.
 • Zviditelnění role odborného vzdělávání a přípravy v základním vzdělávacím systému a systému celoživotního vzdělávání.

Partneři

Výsledky

 • zpráva o potřebách a požadavcích pedagogů z oblasti odborného vzdělávání a přípravy, která bude zpracovaná na podkladě interview s lidmi s praktickými zkušenostmi a na      základě příkladů dobré praxe;
 • prostředí pro otevřený kurz založené na Moodle, kde budou kurzy dostupné v různých jazykových verzích (EN, PL, CR, SL, LT, IT, ES, NO, CZ);
 • otevřené e-learningové kurzy pro „Vývoj a podporu on-line kurzů“ určené lektorům a učitelům z oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které budou dostupné v 9 jazycích (EN, PL, CR, SL, LT, IT, ES, NO, CZ);
 • příručka pro facilitátory;
 • interní nástroj pro týmovou spolupráci: sdílení zkušeností při výběru a rozvoji nástrojů pro týmovou spolupráci;
 • scénář workshopu a realizace 2 workshopů pro oblast odborného vzdělávání a přípravy v každé zemi;
 • zpráva z pilotáže;
 • četné prezentace;

Leave a Reply