Pagalba profesijos mokytojams rengiant technologijomis grindžiamo mokymosi kursus – (e)VET2EDU

Pagrindinis projekto tikslas – padėti profesijos mokytojams parengti technologijomis grindžiamo mokymosi kursus, kuriuose naudojami dinamiški, atviri ir inovatyvūs mokymosi metodai. Projekto metu technologijomis grindžiamo mokymosi turinio planavimo ir rengimo kursas, kurį jau baigė 250 dalyvių Lenkijoje, bus specialiai pritaikytas profesijos mokytojų poreikiams. Šiame kurse naudojami inovatyvūs pedagoginiai metodai bei įvairūs atviri įrankiai, kuriuos mokytojai galės pritaikyti savo praktikoje. Kursas (laisvai prieinamas) ir detalus konsultanto vadovas (prieinamas su slaptažodžiu) bus parengtas devyniomis kalbomis.

Tikslai

 • padėti profesijos mokytojams pritaikyti dinamiškus, atvirus ir inovatyvius metodus rengiant technologijomis grindžiamo mokymosi kursus.
 • pasiūlyti laisvai prieinamą technologijomis grindžiamo mokymosi kursą ir konsultanto vadovą devyniomis kalbomis.
 • pritaikyti Lenkijoje parengtą pedagogų technologijomis grindžiamo mokymosi kursą profesinio rengimo sektoriui.
 • pakelti profesijos mokytojų didaktinių ir skaitmeninių kompetencijų lygį bei gebėjimus taikyti inovatyvius metodus nuotoliniame mokymesi.
 • padidinti profesinio rengimo sektoriaus svarbą švietimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemoje.

Partneriai

Koordinatorius:     Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica w  Krakowie,  Lenkija (https://agh.edu.pl; https://cel.agh.edu.pl)

 • P1: Hrvatska akademska i istaživačka mreža – CARNet (Kroatija)
 • P2: RPIC-ViP (Čekija)
 • P3: Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • P4: Center RS za poklicno izobraževanje (Slovėnija)
 • P5: Universidad de Murcia, (Ispanija)
 • P6: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italija)
 • P7: HiST Contract Research (Norvegija)
 • P8: Obrtna technička škola (Kroatija)

Rezultatai

 • profesijos mokytojų poreikių, susijusių su technologijomis grindžiamu mokymusi, analizės ataskaita. Ši ataskaita bus parengta atlikus interviu su mokytojais, turinčiais nuotolinio mokymosi patirties bei išanalizavus ir aprašius gerosios praktikos atvejus;
 • atvira Moodle nuotolinio mokymosi aplinka, kurioje bus patalpinti kursai įvairiomis kalbomis (LT, EN, PL, CR, SL,  IT, ES, NO, CZ);
 • atviri technologijomis grindžiamo mokymosi turinio planavimo ir rengimo kursai profesinio sektoriaus mokytojams devyniomis kalbomis (LT, EN, PL, CR, SL,  IT, ES, NO, CZ);
 • konsultanto vadovas;
 • uždara erdvė bendradarbiavimui;
 • parengtas kurso pristatymo seminaro scenarijus. Kiekvienoje projekto partnerių šalyje profesinio rengimo sektoriaus atstovams bus suorganizuoti 2 kurso pristatymo seminarai.
 • bandomųjų mokymų ataskaita;
 • įvairios prezentacijos.

Leave a Reply