Podpora e-izobraževanju učiteljev in mentorjev v poklicnih šolah – (e)VET2EDU

Namen projekta je ponuditi pomoč učiteljem in mentorjem v poklicnih šolah pri uvajanju dinamičnih, odprtih in inovativnih metod s prilagajanjem e-izobraževanj za poklicno izobraževanje. E-tečaj temelji na inovativnih pedagoških metodah (na primer spletno sodelovanje, refleksije, vzajemno učenje) in uporabi različnih odprtokodnih orodij. Projekt bo ponudil znanja, ki bodo učiteljem in institucijam omogočile vključevanje teh orodij v nove kvalifikacijske okvire in trenutno načine poučevanja. Tečaj bo prosto dostopen v devetih jezikih skupaj s podrobnim priročnikom.

Cilji

 • Ponuditi pomoč učiteljem in mentorjem v poklicnih šolah pri uvajanju dinamičnih, odprtih in inovativnih metod s prilagajanjem e-izobraževanj za poklicno izobraževanje
 • Ponuditi prosto dostopen tečaj v devetih jezikih skupaj s podrobnim priročnikom.
 • Prilagati e-tečaj, ki je bil narejen za Poljske učitelje, zahtevam in navadam učiteljev in mentorjev v poklicnih šolah v partnerskih državah.
 • Povečati didaktične in digitalne kompetence učiteljev in mentorjev v poklicnem izobraževanju in povečati poznavanje spletnih izobraževalnih rešitev, ki temeljijo na inovativni pedagogiki.
 • Povečati ugled in vlogo poklicnega izobraževanja v sistemu izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

Partnerji

 • Nosilec projekta: AGH-UST, Poland
 • P1: CARNET, Croatia
 • P2: RPiCViP
 • P3: Vytautas Magnus University (VMU), Lithuania
 • P4: CPI, Slovenia
 • P5: Universidad de Murcia, Spain
 • P6: CESIE- Italy
 • P7: HIST- Norway
 • P8: Obrtna technicka skola, Croatia

Rezultati

 • Angleška verzija prosto dostopnega e-tečaja in priročnik za nosilce tečajev
 • Prosto dostopna verzija e-tečaja, ki bo prilagojena zahtevam partnerskih držav in priročnik za nosilce tečajev v nacionalnih jezikih partnjev.
 • Poročilo o zahtevah in potrebah učiteljev in mentorjev v poklicnem izobraževanju vv e-izobraževanju.
 • Scenarij delavnice in izvedene 2-3 delavnice v vseh partnerskih državah v poklicnih šolah.

Leave a Reply