O przewodniku (j. polski)

Przewodnik dla prowadzącego kurs Projektowanie i prowadzenie kursów e-learningowych w kształceniu zawodowym to publikacja, która ma być praktycznym wsparciem dla osób samodzielnie prowadzących kurs w swoich instytucjach.

Przewodnik powstał na bazie doświadczeń, jakie zebraliśmy podczas pilotażowych edycji kursu. Znajdują się w nim wskazówki i porady co należy robić krok po kroku, aby w efektywny sposób poprowadzić kurs.

Publikacja jest podzielona wg modułów kursu. Każdy rozdział składa się z kilku części:

  • cel modułu i czas trwania,
  • ogólne działania prowadzącego związane z rozpoczęciem modułu,
  • sugerowane działania prowadzącego w każdym ćwiczeniu,
  • przykładowe teksty wiadomości otwierających i podsumowujących dyskusje, które po adaptacji są gotowe do publikacji na forach dyskusyjnych,
  • możliwe problemy uczestników związane z tematem danego modułu.

Przewodnik jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Ze względu na potrzebę monitorowania poziomu zainteresowania efektami projektu, aby otrzymać kopię kursu należy wypełnić formularz. Po otrzymaniu kopii, przewodnik można wykorzystywać zgodnie z warunkami licencji Creative Commons.

Leave a Reply